Sanitarne

SANITARNE - BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO OTOCZENIA


Specjalizujemy się w usługach dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dekontaminacji. Jesteśmy członkiem - założycielem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zrzeszających i monitorujących działalność firm tej branży.

BIERZEMY CZYNNY UDZIAŁ W ORGANIZOWANYCH SZKOLENIACH


Do naszych odbiorców należą m.in.:

obiekty handlowe


obiekty mieszkaniowe


przemysłowe i usługowe


obiekty służby zdrowia i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej


instytucje publiczne, administracje


cmentarze

z zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i działań bioterrorystycznych. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja stanowią element naszej oferty od 1991 roku. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje oraz podejmujemy współprace z firmami specjalizującymi się w dostawach najnowocześniejszych rozwiązań dla tej branży.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI


Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale.

Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, a nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi był jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:


 • drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna,
 • środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
 • środowiska – temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+2+ itp.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne i chemiczne.

Czynniki fizyczne używane do dezynfekcji:


 • Para wodna - do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów, używa się pary wodnej w temperaturze 100-105 °C pod zmniejszonym ciśnieniem (0,5 - 0,45 atm). Pary wodnej pod normalnym ciśnieniem używa się od odkażania m.in. wyposażenia sanitarnego.
 • Promieniowanie - do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na odsłoniętych powierzchniach.

Im dłuższy jest czas działania i stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności – jest to szczególnie istotne w dezynfekcji powietrza.

DEZYNFEKCJA MIEJSC PO ZMARŁYCH LUDZIACH I ZWIERZETACH, WYPADKACH LOSOWYCH, ZABÓJSTWACH.


Do polecanych usług sanitarnych specjalistycznych, których wykonanie wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, należą usługi o wysokim priorytecie wykonania. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nie wystarczy gdy mamy do czynienia z żywą materią biologiczną, wirusami czy bakteriami.

 • Dezynfekcja pomieszczeń po zmarłym
 • Pakowanie, wyniesienie i wywóz przeznaczonych do utylizacji mebli, urządzeń, odzieży i innych
 • Całkowite wysprzątanie pomieszczeń, usunięcie wszelkich śladów
 • Dezynfekcja pomieszczenia w technologii "Uti-5Root-B-Move" (tzw. Dezynfekcja w pięciu etapach)
 • Wydanie protokołu sanitarnego potwierdzającego wykonanie działań sanitarnych
 • Deratyzacja kanałów i zsypów
 • Zwalczanie karaczanów
 • Skuteczne tępienie pluskiew
 • Odkomarzanie (parków, lasów, ogrodów itp.)
 • Deratyzacja i dezynfekcja pergoli - odszczurzanie
 • Czyszczenie zsypów i dezynfekcja aktywna
 • System aktywnego odstraszania ptaków

Wszystkie usługi wykonywane są przez odpowiednio przeszkolony personel przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

DERATYZACJA


Deratyzacja (pot. odszczurzanie) - zwalczanie gryzoni przez zastosowanie odpowiednich środków fizycznych, chemicznych, mechanicznych i biologicznych.


Gryzonie (Rodentica) są to niewielkie lub średniej wielkości ssaki odżywiające się głownie pokarmem roślinnym. Wiele z nich przystosowało się do życia ziemnowodnego i nadrzewnego. 


Większość gryzoni kopie nory i, w mniejszym lub większym stopniu, przystosowuje się do życia podziemnego. Niestety jest też spora liczba przedstawicieli tego gatunku odwiedzających nasze domy.


Gryzonie żyją na wszystkich kontynentach, są jednym z najliczniejszych osobniczo i najbogatszych w gatunki rzędów ssaków. W Polsce wśród gryzoni spotkamy liczne gatunki wyrządzające duże szkody w uprawach rolnych, leśnych i magazynach. 


Niektóre gryzonie jak np. nutria i piżmak, mają znaczenie gospodarcze - dostarczają surowca dla przemysłu futrzarskiego; inne, jak świstaki, popielicowate czy bobry znajdują się pod ochroną.

Montaż stacji deratyzacyjnych

Część z żyjących u nas gryzoni zapada w sen zimowy (świstak, susueł, smużka, popielicowate) pozostałe są przez cały rok. Wiele drobnych gryzoni charakteryzuje się bardzo intensywną rozrodczością.Szczury i myszy należą do rodziny myszowatych (Muridae). Myszowate są gryzoniami o wydłużonym ciele, dość długich uszach i długim ogonie. Ich czaszka jest delikatnej budowy.


Nie wykazują silniejszego przystosowanie do życia podziemnego lub wodnego. Odżywiają się zarówno pokarmem roślinnym (przede wszystkim nasionami, w mniejszym stopniu zielonymi częściami roślin), jak i zwierzęcymi.Naturalnymi wrogami myszowatych są u nas ssaki i ptaki drapieżne. Oferta deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja.

                        Zintegrowane Systemy Zwalczania Szkodników

Ewolucja w zwalczaniu szkodników


r.e-wolucja2.0 - zwalczanie szkodników bez trutek!

Krajowe oraz międzynarodowe standardy higieny coraz częściej wymuszają na przedsiębiorstwach produkujących żywność zaprzestania użytkowania środków gryzoniobójczych na terenach swoich fabryk. Gdy nie możemy zastosować trutki na terenie fabryki czy magazynu, alternatywnym rozwiązaniem mogą okazać się montowane na stałe pułapki mechaniczne ze specjalnym, wbudowanym systemem powiadamiania online, które tworzą tak zwany permanentny monitoring. Te rewolucyjne, dające techniczną możliwość bycia zawsze na bieżąco moduły, które dzięki swojej własnej budowie posiadają samoodnawialną baterię, tworzą razem inteligentną sieć informacyjną dla użytkownika.

Wewnętrzny monitoring


Kontrola szkodników w całym obiekcie odbywa się nie odchodząc od komputera. Zamiast tego, wszystkie stacje są połączone z serwerem poprzez sieć bezprzewodową ze stacją kontrolną. Dzięki tej kombinacji wszystkie odpowiedzialne osoby z danej fabryki lub firmy DDD dowiedzą się natychmiast o gryzoniu poprzez e-mail, SMS lub aplikację mobilną. Potem należy już tylko udać się bezpośrednio do konkretnej pułapki i pozbyć się gryzonia.

Światowy zasięg


System eRewolution dzięki swojej wysokiej skuteczności, energooszczędności, nowoczesnej technologii i ekologiczności jest już używany w Stanach Zjednoczonych, Europie a nawet Azji. Przekonaj się do najlepszych rozwiązań!

Dezynsekcja


Tępienie, zwalczanie owadów, szkodników przez zastosowanie odpowiednich środków fizycznych, chemicznych, mechanicznych i biologicznych.

Zwalczanie - dezynsekcja

 

 

Sanitarne bezpieczeństwo Twojego otoczenia. Specjalizujemy się w usługach dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dekontaminacji. Jesteśmy członkiem - założycielem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zrzeszających i monitorujących działalność firm tej branży.
 

Owady (Insecta) stanowią gromadę w typie stawonogów (Arthropoda), do której należą zwierzęta mające szkielet zewnętrzny - pancerz chitynowy, członową budowę ciała i kończyny, których części połączone są stawami.


Są bardzo starą grupą zwierząt, pojawiły się na Ziemi przed 300 milionami lat, a od blisko 200 milionów są grupą dominującą na lądach. 


Znanych jest bowiem ponad milion gatunków owadów, co stanowi 80% wszystkich opisanych gatunków zwierząt (w przybliżeniu 4/5 żyjących na kuli ziemskiej). 


Skoro jest ich tak wiele, nic więc dziwnego, że spotykamy się z nimi na co dzień, również w naszych domach.

Nasze mieszkania zasiedla kilka kategorii owadów. Są to:

 • bezpośrednie pasożyty człowieka, pijące jego krew (pluskwa domowa, pchła ludzka)
 • owady nalatujące do naszych domów; ich larwy podczas rozwoju przebywają i znajdują pokarm w zupełnie odmiennych środowiskach (poza mieszkaniem) np. w wodach płynących lub stojących (komary, meszki, kuczmany)
 • owady, których larwy żywią się resztkami pokarmowymi lub odchodami znajdowanymi w pomieszczeniach zajmowanych przez ludzi i zwierzęta (mucha domowa, ścierwica)
 • obiekty służby zdrowia i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • stali mieszkańcy naszych domów; formy dorosłe lub określone stadia rozwojowe tych owadów (larwy) żywią się przechowywanymi produktami (prusaki, karaluchy, mrówki faraona)
 • owady żywiące się znajdującą się w pomieszczeniach i użytkowaną przez człowieka materią organiczną jak: futra, skóra, wełna, (mole, szubaki, mrzynki)
 • owady, których larwy drążą drewno (kołatki, spuszczele i inne)

SPECJALISTYCZNE


Techniczne ekspertyzy porządkowo - sanitarne obiektu z zaleceniami i harmonogramem

 • Dezynfekcje obiektów, testy enzymatyczne powierzchni
 • Dezynsekcje i zabezpieczenia przeciw owadom, kontrola rozprzestrzeniania
 • Deratyzacja i zabezpieczanie obiektów, monitoring efektywny
 • Dezodoracja pomieszczeń (m.in po zmarłych, wymiocinach, błocie itp.)
 • Osuszanie pomieszczeń i usuwanie pleśni
 • Usuwanie gniazd os, szerszeni

Ponadto:

 • Dezynfekcja i czyszczenie poddaszy budynków
 • Zabezpieczenia przeciw gołębiom i wiele innych

Usuwanie pleśni


Wilgoć i pleśń to niebezpieczna mieszanka. Pleśń jest niebezpieczna nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla naszych dzieci i otoczenia.

Proponujemy profesjonalne usunięcie wilgoci, osuszenie pomieszczenia, usunięcie pleśni, glonów i ich zarodników, przygotowanie powierzchni, malowanie, utylizację odpadów.

Usuwanie po zalaniach pomieszczeń. Profesjonalna opinia techniczna pomieszczenia. Materiały pomocnicze tj. dokumentacja fotograficzna, filmowa oraz zalecenia.

Usuwanie przykrych zapachów


W naszym otoczeniu występują przeróżne aromaty – począwszy od tych, które nam się podobają, aż do zapachów, które zaledwie tolerujemy z różnych względów. Są też i takie, których nazwać byśmy nie chcieli i takie, których woń przyprawia o zawrót głowy. Nasza firma w swej ofercie posiada usługę polegającą na usunięciu nieprzyjemnych zapachów czy wręcz fetoru lub smrodu przez odpowiednie rozpoznanie parametrów intensywności.

Usuwamy m.in:

 • nieprzyjemne zapachy wynikające z rozkładu
 • po błocie, wymiocinach i itp.
 • wilgoć i pleśń
 • i inne

Opinie sanitarne obiektów


Wydajemy opinie i ekspertyzy obiektów z zaleceniami, harmonogramem i rozwiązaniem problemów dla potrzeb dalszych działań. Wykonujemy usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz osuszanie pomieszczeń i usuwania pleśni.

 • Techniczne ekspertyzy porządkowo - sanitarne obiektu z zaleceniami i harmonogramem
 • Dezynfekcje obiektów, testy enzymatyczne powierzchni
 • Dezynsekcje i zabezpieczenia przeciw owadom, kontrola rozprzestrzeniania
 • Deratyzacja i zabezpieczanie obiektów, monitoring efektywny
 • Dezodoracja pomieszczeń (m.in po zmarłych, wymiocinach, błocie itp.)
 • Osuszanie pomieszczeń i usuwanie pleśni
 • Usuwanie gniazd os, szerszeni

Ponadto:

 • Dezynfekcja i czyszczenie poddaszy budynków
 • Zabezpieczenia przeciw gołębiom i wiele innych

Dezynfekcja grobów


 • polegające na :

 • oczyszczeniu okolicy grobu
 • dezynfekcji i dezynsekcji
 • umyciu powierzchni płyty grobu
 • wykonanie nasadzeń
 • postawieniu znicza, kwiatów
 • wykonaniu dokumentacji fotograficznej

Arma Błysk


Nawrot 84/86
90-001 Łódź