Sprzątanie na budowach

DOCZYSZCZANIE PO BUDOWACH - KONSEKWENTNE DZIAŁANIA SPECIALSTOW!


Sprzątanie wnętrz w budowie, remoncie czy zaraz po zakończeniu prac i przekazaniu inwestorowi bywa czasochłonne i pracochłonne. Ale czy musi tak być? Czy nie można wynająć 'kogoś', aby odpowiednio zajął się problemem?

Jednym z podstawowych zadań naszej firmy jest specjalizacja w zakresie sprzątania po budowie oraz sprzątania obiektów remontowanych.

Prace polegają na doczyszczaniu powierzchni aż do osiągnięcia zadawalającego efektu. Przez cały czas wykonywania czynności porządkowych na terenie budowy wszyscy pracownicy ubrani są w odpowiednie, odblaskowe stroje oraz posiadają niezbędne środki ochrony własnej. Cały personel został przeszkolony w zakresie BHP na budowach, przepisów przeciwpożarowych oraz pracy w warunkach zagrożenia życia.

zobacz więcej →

usługi sprzątania - magazynów po budowie

Oferujemy swoim Klientom możliwość skorzystania ze specjalnej ekipy porządkowej, która dokładnie oczyści powierzchnie oraz zadba o to, aby całość została wykonana zgodnie z harmonogramem postępu prac oraz nie kolidowała z funkcjonowaniem innych ekip budowlanych.


Specjalizujemy się w sprzątaniu wnętrz po budowach


 • Doczyszczeniach wszelkich powierzchni zabrudzonych w wyniku prac budowlanych; usuwanie zabrudzeń i smug cementowo - wapiennych
 • Myciu okien i stolarki okiennej - także tych trudno dostępnych i na wysokości
 • Maszynowym zamiataniu i odkurzaniu powierzchni - odkurzacze przemysłowe
 • Maszynowe doczyszczenia powierzchni - maszyny czyszcząco-zbierające
 • Doczyszczaniu sanitariatów, armatury i wyposażenia
 • Nakładanie powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie podłóg; akrylowanie z nabłyszczaniem termicznym
 • Sprzątanie kontenerów budowy z zaopatrzeniem w środki czystości w tym papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie itp.

Utrzymaniu w czystości budowy i terenów przyległych zewnętrznych


 • Mycie urządzeń i pojazdów opuszczających budowę w celu zmniejszenia zabrudzenia najbliższej okolicy
 • Mechaniczne i ręczne zamiatanie terenu przyległego do budowy wraz z wjazdem
 • Zagospodarowanie terenu zewnętrznego z wykonaniem nasadzeń zieleni i przygotowaniem trawników
 • Czyszczenie i zabezpieczanie elewacji (np. do wysokości 3 m wokół budynku) przeciwko brudzeniu i nanoszeniu (niszczeniu) przez graffiti
 • Odwilgocenie i usuwanie pleśni oraz grzybów
 • Dezynfekcje, dezynsekcje i deratyzacje pomieszczeń

Wszystkie prace wykonywane są pod nadzorem osób, które pozostają w stałym kontakcie z koordynatorem prac aby prowadzone były systematycznie i zgodnie z harmonogramem postępu.

Zapraszamy do kontaktu z nami i podjęcia współpracy

Arma Błysk


Nawrot 84/86
90-001 Łódź