Techniczne zarządzanie obiektami

Firma P.P.H.U "Arma-Błysk" wykonuje usługi pełnego zabezpieczenia obiektów :

 • sprzątanie wnętrz
 • mycie okien i elewacji
 • utrzymanie terenów zewnętrznych w okresie letnim i zimowym
 • odśnieżanie dachów i wywóz śniegu
 • czyszczenie poddasza (z guana gołębiego, wynoszenie zanieczyszczeń)
 • usuwanie skutków zalania i pożaru
 • sprzątanie piwnic, garaży, komórek
 • utrzymanie terenów zielonych
 • zabezpieczenie obiektów przeciw gryzoniom (montaż stacji deratyzacyjnych), owadom (montaż lamp UV, indykatorów itp.)
 • usługi dezynfekcji powierzchni
 • zapewnienie zaplecza technicznego dla spotkań, eventów, imprez firmowych
 • montaż progów spowalniających
 • drobne naprawy : hydrauliczne, elektryczne, przeglądy gaśnic
 • naprawa nawierzchni : asfaltowych, z kostki brukowe

Zapraszamy do składania zapytań na usługi pakietowe. W pakiecie taniej!
 

Usługi

Wykonujemy drobne prace hydrauliczne i przepychania kanalizacji, a w szczególności:

 • Usługi hydrauliczne:
 • Udrażnianie kanalizacji - płukanie
 • Dezynfekcja
 • Naprawy
 • Naprawy instalacji wodociągowej
 • Dezynfekcja i czyszczenie zewnętrznej instalacji burzowej, rynien, odwodnień i aco
 • Czyszczenie studzienek i zewnętrznych zbiorników odpływowych

Prace drogowe

Progi spowalniające (inaczej tzw. progi podrzutowe) zwiększają bezpieczeństwo w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego (np. osiedla mieszkaniowe, parkingi przed marketami, stacje benzynowe, drogi wewnętrzne, przelotowe itp.)
zmuszając poruszających się pojazdami do zmniejszenia prędkości. Najazdy zwalniające stosuje się w przypadku konieczności ograniczenia prędkości pojazdów, a szczególnie, gdy stosowanie innych środków poprawy bezpieczeństwa (ustawione znaki ograniczające prędkość) nie przynoszą oczekiwanych efektów. Progi zwalniające można stosować także przy wykorzystaniu opuszczanych szlabanów wjazdowych (tzw. parkingowych), wymuszając na kierujących zmniejszenie prędkości czy nawet zatrzymanie pojazdu.

Zastosowanie elementów odblaskowych poprawia ich widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy, a dodatkowo wykonanie z mas gumowych chemoutwardzalnych poprawia znacząco ich kolorystykę

W zależności od wyboru: rodzaju, przeznaczenia, wymuszenia ograniczenia prędkości stosuje się różne rozwiązania dla progów zwalniających m.in : wykonanie oraz montaż znaków oznakowania pionowego.

W naszej ofercie proponujemy Państwu progi spowalniające w różnych wersjach (szer. wys. dł)
W naszej ofercie proponujemy Państwu progi spowalniające w różnych wersjach (szer. wys. dł) najpopularniejsze obecnie występujące:

 • 40 cm x 5 cm x 50 cm
 • 60 cm x 5 cm x 50 cm
 • 90 cm x 5 cm x 50 cm

Budowy - utrzymanie

Sprzątanie na budowach. Praca w trudnym terenie.

Czystość i utrzymanie porządku w terenie jest bardzo ważnym elementem każdej dobrej budowy, korzystnie wpływającym na poprawę bezpieczeństwa. Profesjonaliści branży budowlanej już to wiedzą... Bez doświadczonej firmy sprzątającej na budowie 'ani rusz'. "Budowlańcy" odpowiadają przed Inwestorem poprzez efektywność, dokładność, postęp oraz zaangażowanie do pracy. Niebagatelny wpływ przy odbiorze poszczególnych zadań ma wizualny odbiór całości.

Co wyróżnia naszą firmę?

 • zaangażowanie w pracę
 • powtarzanie tych samych czynności - dokładne sprzątanie
 • efekty wykonanej pracy
 • działanie zgodnie z harmonogramem postępu prac

Wzajemny szacunek

Odpowiednia współdziałanie ekip budowlanych i porządkowych. Wyznaczenie terminu. Organizacja postępu prac. Kilkukrotne powtarzanie tych samych czynności do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu. Ostateczny "Szlif Inwestorski". Zakończenie budowy - wzajemny szacunek do swojej pracy.
Pracownicy naszej Firmy posiadają odpowiednie szkolenia do pracy w warunkach budowy, przeszli wymagane szkolenia BHP i PPOŻ.

Ponad 20 lat doświadczenia i współpracy w realizowaniu projektów dla branży budowlanej, w tym m.In.:

Sprzątania w trakcie trwania budowy :

 • porządkowanie terenu zewnętrznego,
 • utrzymania w czystości pomieszczeń biura budowy
 • wynoszenia śmieci, gruzu
 • zamiatanie mechaniczne ulic

Podstawowy zakres polega na :

 • Doczyszczeniach wszelkich powierzchni zabrudzonych w wyniku prac budowlanych
  usuwanie zabrudzeń i smug cementowo - wapiennych
 • Myciu okien, elewacji szklanej i stolarki okiennej - także tych trudno dostępnych i na wysokości
 • Maszynowym zamiataniu i odkurzaniu powierzchni - odkurzacze przemysłowe
 • Sprzątanie kontenerów budowy z zaopatrzeniem w środki czystości w tym papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie itp.
 • Nakładanie powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie podłóg; akrylowanie z nabłyszczaniem termicznym
 • Maszynowe doczyszczenia powierzchni - maszyny czyszcząco-zbierające
 • Doczyszczaniu sanitariatów, armatury i wyposażenia

Sprzątania - po zakończeniu budowy

 • doczyszczanie wszelkich powierzchni
 • mycie okien wewnątrz i na zewnątrz - nowoczesna technologia bez użycia podnośników
 • mycie okien alipinistycznie
 • szlif inwestorski