Deratyzacja

Deratyzacja (pot. odszczurzanie) - zwalczanie gryzoni przez zastosowanie odpowiednich środków fizycznych, chemicznych, mechanicznych i biologicznych.

Gryzonie (Rodentica) są to niewielkie lub średniej wielkości ssaki odżywiające się głownie pokarmem roślinnym. Wiele z nich przystosowało się do życia ziemnowodnego i nadrzewnego. Większość gryzoni kopie nory i, w mniejszym lub większym stopniu, przystosowuje się do życia podziemnego. Niestety jest też spora liczba przedstawicieli tego gatunku odwiedzających nasze domy. Gryzonie żyją na wszystkich kontynentach, są jednym z najliczniejszych osobniczo i najbogatszych w gatunki rzędów ssaków. W Polsce wśród gryzoni spotkamy liczne gatunki wyrządzające duże szkody w uprawach rolnych, leśnych i magazynach. Niektóre gryzonie jak np. nutria i piżmak, mają znaczenie gospodarcze - dostarczają surowca dla przemysłu futrzarskiego; inne, jak świstaki, popielicowate czy bobry znajdują się pod ochroną.

 

Część z żyjących u nas gryzoni zapada w sen zimowy (świstak, susueł, smużka, popielicowate) pozostałe są przez cały rok. Wiele drobnych gryzoni charakteryzuje się bardzo intensywną rozrodczością.

Szczury i myszy należą do rodziny myszowatych (Muridae). Myszowate są gryzoniami o wydłużonym ciele, dość długich uszach i długim ogonie. Ich czaszka jest delikatnej budowy.

Nie wykazują silniejszego przystosowanie do życia podziemnego lub wodnego. Odżywiają się zarówno pokarmem roślinnym (przede wszystkim nasionami, w mniejszym stopniu zielonymi częściami roślin), jak i zwierzęcymi.

Naturalnymi wrogami myszowatych są u nas ssaki i ptaki drapieżne. Oferta deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja.

Obsługa obiektów przemysłowych, handlowych, mieszkaniowych

W jakich miejscach dokonujemy deratyzacji? W praktyce — wszędzie tam, gdzie występuje problem z gryzoniami.

Nasze usługi świadczymy zarówno w ramach obiektów przemysłowych — w tym hal produkcyjnych i przetwórczych, a także przestrzeni magazynowej — jak również w budynkach komercyjnych czy wszelkiego typu przestrzeni handlowej i targowej, jak sklepy wielkopowierzchniowe, hurtownie czy też hale wystawowe.

Oczywiście obsługujemy również prywatne posesje, mieszkania i domy jednorodzinne. Każda z lokalizacji wymaga nieco innego podejścia i strategii działania, co znajduje odzwierciedlenie w środkach wykorzystywanych w konkretnych typach
zabudowy.

Deratyzacja — pułapki podziemne i inne dyskretne urządzenia

Skuteczna i właściwie przeprowadzona deratyzacja w dużej mierze opiera się na odpowiednim wyposażeniu. W naszej pracy stosujemy szereg pułapek różnego typu — w tym modele podziemne, które sprawdzają się w przypadku szkodników ryjących tunele, takich jak krety.

Warto przy tym zaznaczyć, że stosowane przez nas metody są humanitarne. W naszej pracy korzystamy z tzw. “żywołapek”, czyli pułapek, które zatrzymują gryzonia w środku nie wyrządzając mu krzywdy. Dotyczy to zarówno modeli tradycyjnych, wariantów tunelowych stosowanych pod ziemią. Tego typu chwytacze najczęściej działają na zasadzie jednostronnych zapadek lub zatrzaskujących się drzwiczek — zwierzę zwabione przysmakiem ma możliwość wejścia do wnętrza pułapki, a następnie zostaje uwięzione.

Wizualny aspekt lokalizacji, w których przeprowadzana jest deratyzacja, również nie jest dla nas bez znaczenia. Złapania gryzonia nierzadko wymaga czasu, dlatego stosowane przez nas metody i wyposażenie należą do niezwykle dyskretnych i nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu obiektu.

Zaufaj profesjonalistom — deratyzacja obiektów
W dedykowanych sekcjach naszej strony internetowej czeka na Ciebie więcej informacji na temat kompletnej oferty naszych usług. Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zaufaj profesjonalistom — deratyzacja obiektów

W dedykowanych sekcjach naszej strony internetowej czeka na Ciebie więcej informacji na temat kompletnej oferty naszych usług. Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Ewolucja w zwalczaniu szkodników

r.e-wolucja2.0 - zwalczanie szkodników bez trutek!

Krajowe oraz międzynarodowe standardy higieny coraz częściej wymuszają na przedsiębiorstwach produkujących żywność zaprzestania użytkowania środków gryzoniobójczych na terenach swoich fabryk. Gdy nie możemy zastosować trutki na terenie fabryki czy magazynu, alternatywnym rozwiązaniem mogą okazać się montowane na stałe pułapki mechaniczne ze specjalnym, wbudowanym systemem powiadamiania online, które tworzą tak zwany permanentny monitoring. Te rewolucyjne, dające techniczną możliwość bycia zawsze na bieżąco moduły, które dzięki swojej własnej budowie posiadają samoodnawialną baterię, tworzą razem inteligentną sieć informacyjną dla użytkownika.

Wewnętrzny
monitoring

Kontrola szkodników w całym obiekcie odbywa się nie odchodząc od komputera. Zamiast tego, wszystkie stacje są połączone z serwerem poprzez sieć bezprzewodową ze stacją kontrolną. Dzięki tej kombinacji wszystkie odpowiedzialne osoby z danej fabryki lub firmy DDD dowiedzą się natychmiast o gryzoniu poprzez e-mail, SMS lub aplikację mobilną. Potem należy już tylko udać się bezpośrednio do konkretnej pułapki i pozbyć się gryzonia.

Światowy
zasięg

System eRewolution dzięki swojej wysokiej skuteczności, energooszczędności, nowoczesnej technologii i ekologiczności jest już używany w Stanach Zjednoczonych, Europie a nawet Azji. Przekonaj się do najlepszych rozwiązań!